Aktualności‎ > ‎

Szkoła Promująca Zdrowie

opublikowane: 2 gru 2015, 23:04 przez Marcin Socha   [ zaktualizowane 2 gru 2015, 23:23 ]


Jest nam miło poinformować  całą społeczność szkolną, 
że nasza placówka została przyjęta do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

            Do programu przystąpiliśmy we wrześniu 2012 roku. Podczas trzyletniego okresu przygotowawczego podejmowaliśmy wiele działań na rzecz zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego społeczności szkolnej.

Ważnym zadaniem było także propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, niwelowanie stresu i poznawanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

            W czerwcu 2015 roku mogliśmy zaprezentować efekty naszych działań podczas wizyty studyjnej, która odbyła się w naszej placówce.    Przygotowana i przedstawiona dokumentacja i prezentacja przez koordynatora ds. Promocji Zdrowia w naszej szkole p. Joannę Michalak zostały wysoko ocenione przez Koordynatora Wojewódzkiego p. Katarzynę Wardzińską oraz pozytywnie zaopiniowane przez pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

            

Wspólna praca całej społeczności szkolnej została zwieńczona sukcesem 19 listopada 2015 roku. Pani dyrektor Teresa Jędrzejczak i p. Agnieszka Ewertowska – od roku 2015/2016 szkolny koordynator programu, odebrały przyznany przez kapitułę powołaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.


Uroczystość wręczenia certyfikatów 
odbyła się w Zespole Szkół nr 6 

           


 Realizacja wszystkich działań z zakresu promocji zdrowia nie byłaby możliwa bez zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pracowników szkoły, za co dyrekcja oraz zespół ds. promocji zdrowia składają serdeczne
podziękowania.
w Poznaniu podczas XI Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie. 

Uczestniczyli w niej dyrektorzy oraz szkolni koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie z województwa wielkopolskiego. Podczas uroczystości głos zabrała p. Hanna Rajcic-Mergler, Wielkopolski Wicekurator Oświaty oraz p. Ewa Kasperek-Golimowska kierownik Pracownik Edukacji Zdrowotnej UAM w Poznaniu. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładu nt.  „Wirtualny Świat – możliwości a zagrożenia” , którą przedstawili:  p. Dorota Grolewska i p. Łukasz Basaj certyfikowani instruktorzy terapii uzależnień.

            


Przed nami kolejny etap, będziemy się starać o nadanie naszej placówce Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Liczymy na państwa owocną współpracę i kreatywne pomysły!

 

 

Agnieszka Ewertowska