Aktualności‎ > ‎

PROJEKT TRZY STOLICE

opublikowane: 31 maj 2017, 05:10 przez Jerzy Kot

Projekt „Trzy stolice” zakończony.

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym klasy IId i IIg zrealizowały projekt polegający na odwiedzaniu historycznych stolic państwa polskiego: Gniezno - Kraków - Warszawa. Podczas październikowej wycieczki do Gniezna dzieci dowiedziały się m.in.co to jest gród i własnoręcznie wykonały jego makietę.

W marcu zwiedziły Warszawę, gdzie na Zamku Królewskim zobaczyły m.in. tron na którym zasiadali polscy królowie, ale także miały możliwość poznania fascynujących stron nauki w Centrum Nauki Kopernik.

W dniach od 22 - 24 maja w Krakowie - drugiej stolicy Polski m.in. usłyszały hejnał z wieży Kościoła Mariackiego i zobaczyły siedzibę królów na Wawelu.

Dzieci poznały legendy związane z naszymi stolicami, na własne oczy zobaczyły najważniejsze zabytki i ciekawostki związane z tymi miastami. Zdobyte wiadomości i umiejętności przedstawiły w osobiście wykonanych albumach, napisanych „książkach”, wykonanych pracach plastycznych. Uczestniczyły w konkursach, które potwierdzały, że taki sposób zdobywania wiedzy jest bardzo atrakcyjny i skuteczny, bo wyniki tych rywalizacji były wysokie i wyrównane. Poprzez poznawanie wiadomości na temat geografii i historii stolic swojej ojczyzny kształtowały się u dzieci postawy patriotyczne.

 

https://goo.gl/photos/yS76UiiQxuLgVwUo9
Comments