Aktualności‎ > ‎

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

opublikowane: 18 maj 2020, 01:34 przez Marcin Socha   [ zaktualizowane 18 maj 2020, 02:02 ]

Jan Paweł II


SETNA ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA-POLAKA


DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich.  Matka pracowała dorywczo jako szwaczka, ojciec był urzędnikiem wojskowym. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia — Lolek. 


STUDIA

14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.
Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay.
Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941.


KAPŁAŃSTWO

16 listopada 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza,W lipcu 1948 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić,


BISKUP I KARDYNAŁ

W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 został nominowany na kardynałem. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 18:44.


Marcin Polowczyk


https://view.genial.ly/5ebe5d768e243b0d5a32c3bb/interactive-image-jan-pawel-ii-siedem-spojrzen-na-pontyfikat

kliknij, aby zobaczyć interaktywną prezentację


obraz źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II#/media/Plik:John_Paul_II_Medal_of_Freedom_2004.jpg

Comments