PROJEKT EDUKACYJNY "100 LAT NAD GNIAZDEM NIEPODLEGŁEJ"

opublikowane: 5 lis 2018, 13:41 przez Jerzy Kot   [ zaktualizowane 6 lis 2018, 02:53 ]
 

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy  ogólnoszkolny projekt

100 LAT NAD GNIAZDEM NIEPODLEGŁEJ

związanego tematycznie

z 100. ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Nauczyciele SP4 w Swarzędzu opracowali różne zadania dla wszystkich oddziałów klasowych. Zadania adresowane do uczniów z oddziałów

IV –VIII.

Efekty prac uczniowskich będą eksponowane w holu szkoły, w sali gimnastycznej, na gazetkach szkolnych, na stronie internetowej szkoły oraz  w prezentacji multimedialnej. Niektóre prace będą stanowiły element dekoracyjny na szkolnych uroczystościach niepodległościowych

dnia 9 listopada 2018r.

 

Zapraszamy wszystkich -  małych i dużych patriotów

do twórczej realizacji zadań projektowych.

Życzymy powodzenia!

 

Cele projektu:

- Uczczenie 100. rocznicy Niepodległości Polski.

- Poszerzenie wiedzy historycznej i świadomości narodowej uczniów.

- Rozbudzanie wyższych wartości - patriotyzmu, dumy narodowej, poszanowania bogactwa dziedzictwa narodowego.

-  Zapoznanie uczniów z różnymi tekstami kultury o charakterze historycznym.

-  Promowanie talentów i osiągnięć uczniów, nauczycieli, opiekunów.

 

Formy realizacji :

- Praca w zespołach klasowych.

- Indywidualna praca uczniów.

- Warsztaty artystyczno – plastyczne.

- Lekcje patriotyzmu w terenie – Patriotyczne qestowanie z okazji 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości

- V Gminny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej: 100 lat na skrzydłach wolności

- Prezentacja multimedialna.

 

Materiały edukacyjne:

- Słowniki

- Leksykony

- Albumy

- Mapy

- Przewodniki turystyczne

- Literatura polska

- Polska poezja patriotyczna

- Śpiewniki z pieśniami patriotycznymi

 

Termin realizacji: październik/listopad 2018r.

Organizatorzy projektu: nauczyciele specjaliści i logopedzi.

Koordynatorzy projektu: Magdalena Piechocka, Aleksandra Scheller

Realizatorzy:  uczniowie wszystkich oddziałów i nauczyciele

 

Zadania:

- 21 klas – 21 polskich miast

- Puzzle matematyczne z motywem patriotycznym

- Deklaracja Małego Patrioty

 

- Szkolna flaga narodowa Poetyckie obrazy i wizje artystyczne uczniów

- SP4 do polskich pieśni i wierszy patriotycznych

- 100 strof o 100 –letniej Polsce Niepodległej

- Narodowe impresje muzyczne

- Szkolny leksykon wyrazów narodowych – 100 pojęć narodowych na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości

- Szkolne dyktando niepodległościowe

- Kolorowa Niepodległa  

 

Efekty:

 

- Podniesienie poziomu wiedzy historycznej uczniów.

- Rozbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę w duchu patriotyzmu.

- Poszerzenie zainteresowań historycznych uczniów.

- Zapoznanie uczniów z  nowoczesnymi formami przekazu wiedzy historycznej.

- Prace plastyczne, językowe i artystyczne eksponowane na terenie szkoły, na stronie internetowej szkoły, występy artystyczne uczniów.

- Wyróżnienia uczniów w konkursach.

 

Comments